TÁMOP - Társadalmi Megújulás Operatív Program

A projekt általános bemutatása

A pályázó, a Colors-Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 60.) négy alkalmazottja számára nyert támogatást angol nyelvi képzésre. A pályázat címe: Alapszintű angol nyelvi képzés a Colors-Computer Kft alkalmazottai részére. A Kedvezményezett célja az elnyert támogatással az, hogy az alkalmazottak angol nyelvi kompetenciájának fejlesztése által növekedjen a cég hatékonysága. A számítógépekkel kapcsolatos színvonalas kereskedelem és szolgáltatás megkívánja az angol nyelv ismeretét, mivel a számítástechnika alapnyelve az angol. Az alkalmazottak angol nyelv tudása révén nőni fog a társaság szolgáltatásának színvonala és várhatóbban hatékonyabbá is válik a működés.


A projekt számokban

A projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége 2.880.000, - Ft és a támogatás összege 2.304.000, - Ft, amely 80%-os támogatási intenzitást jelent. A megvalósítás időszaka: 2007.07.01 - 2008.12.31. A projekt alatt négy fő alapfokú angol képzését vállalta a kedvezményezett 288 órában.

A képző intézmény

A képző intézmény a Laksmi 2002 Szolgáltató Kft. volt. Vezetője, Dr. Dávid Katalin már tizenöt éve foglalkozik eredményesen felnőttek képzésével és több éves projekttapasztalattal is rendelkezik. Tanárai szintén tapasztaltak, akiket a szakmai felkészültésgük mellett az is jellemez, hogy az oktatás során figyelembe veszik a hallgatók személyiségét. Ezért a lemorzsolódás az átlagosnál kevésbé jellemző tanfolyamaikra.

A képzés jellemzése

A képzés célja az volt, hogy a résztvevők képesek legyenek angol nyelven a munkájukkal kapcsolatos teendőket alapszinten elvégezni: a számítástechnikával kapcsolatos információkat értelmezni (termékleírások, utasítások, cikkek, stb), levelezni, telefonbeszélgetéseket lebonyolítani, egyszerűbb hivatalos dokumentumokat értelmezni vagy létrehozni és különböző honlapokon eligazodni. A képző a képzés ütemezését a hallgatók igényei szerint alakította ki, figyelembe véve azok munkarendjét és terheltségét. Ennek eredményeként az angol tanfolyam munkanapon a munkaidő után heti két alkalommal két-két órában zajlott. A tananyag alapját a New Headway Elementary tankönyv, munkafüzet és CD képezte, amelyeket az oktató kiegészített különféle játékos feladatokkal, érdekes szövegekkel és a szóbeli kompetenciákat fejlesztő feladatokkal. A képzést a hallgatók eredményesen elvégezték, amelyről számukra a Laksmi 2002. Kft tanúsítványt adott.

A nyilvánosság biztosítása

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során "C" típusú tájékoztató táblát, majd a projekt befejezését követően "D" típusú emlékeztető táblát helyezett ki a megvalósítás helyszínén és a honlapján is elhelyezte a megfelelő arculati elemet. Ezen felül vállalásainak megfelelően e-mailen keresztül partnereinek hírlevelet küldött, amelyben tájékoztatást nyújtott a projektről és a támogatás formájáról. Továbbá szintén e célból és tárgyban prospektust készített és előadást tartott a meglévő és potenciális partnerei és ügyfelei számára.Valid HTML 4.01 Transitional

Érvényes CSS!

  Colors © Computer Kft. All Right Reserved.
2015