NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázis

A közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak figyelembevételére tekintettel a Colors Computer Kft. 2015.03.01.-től csatlakozott a NAV Köztartozásmentes adózók adatbázisához, így cégünk adatai is elérhetőek az adatbázisban, hiszen fennállásunk óta pénzügyileg mindig pontos időben rendeztük esedékes köztartozásainkat.
Az adatbázis minden hónap 11.-én 00:00 órától a követő hónap 10.-én 24:00 óráig (éjfélig) érvényes.
2013. január 1-jétől a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés ténye – a felhasználó döntésétől függően – általánosan elfogadható a nemleges adó-, illetve együttes adóigazolás bemutatása helyett.
Az adatbázisba történő felvétel feltételei
A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel feltételeit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja határozza meg. Ez alapján a köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint
 • a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
 • nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
 • nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
 • adószámát nem függesztették fel;
 • nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;
 • csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adótartozása;
 • nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.
Az adatbázisba történő szereplés előnyei
 • a kérelem benyújtása illetékmentes,
 • általánosságban helyettesíti a tartozásmentességről szóló nemleges adó- és együttes adó igazolásokat,
 • üzleti partnerei felé igazolhatja a pénzügyi megbízhatóságot,
 • az adatbázis nyilvános, bárki számára, előzetes azonosítási eljárás nélkül a nav.gov.hu honlapról elérhető
 • az adatbázis adatai folyamatosan, minden hónap 10-én frissülnek, így Ön, illetve szervezete minden esetben a nyilvántartásunkban szereplő aktuális adatokkal szerepel.
Az adatbázis esetleges hátrányai
 • a felvételi kérelemben történő valótlan nyilatkozat tétele esetén az adózó mulasztási bírsággal sújtható,
 • a hónap utolsó napján fennálló hiányosság esetén az adózó kikerül az adatbázisból.
Az adatbázis megtekinthető a nav.gov.hu honlapon
(jobb oldal Adatbázisok – Köztartozásmentes adózók – Egyszerű, vagy csoportos lekérdezés)


Megjegyzés!: A lekérdezéshez elég a Megnevezés rovatba az colors computer nevet beírni és a Lekérdezés gombot megnyomni.

Szeged, 2015.02.14.


Valid HTML 4.01 Transitional

Érvényes CSS!

  Colors © Computer Kft. All Right Reserved.
2015