Domain regisztráció - ONLINE

Igényelt domain név:
Igénylő teljes neve:
Igénylő adószáma / személyi ig. száma:
Megrendelő értesítési címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma, fax száma:  
Kapcsolattartó fax száma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Elsődleges másodlagos névszerver server.colors-computer.hu, ns2.megesz.hu
Átregisztrálás esetén a jelenlegi fenntartó neve (Regisztrátor):
Nemzetközi domain név esetében „auth code” (átkérés esetén)
Adminisztratív kapcsolattartó személy: (név, e-mail cím, telefonszám)
Cságoly Tamás tomcpu@colors-computer.hu +36309569869
Technikai kapcsolattartó személy: (név, e-mail cím, telefonszám)
Cságoly Tamás tomcpu@colors-computer.hu +36309569869
Az igénylőlap benyújtásával megbízom a CRISCOMP INFORMATIKA KFT-t mint hivatalos .HU regisztrátort, a fenti domain név regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy:
  • a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom; (Domain regisztrációs szabályzat megtekinthető: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html)
  • a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
  • tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
  • a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
  • szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
  • A delegálással kapcsolatos viták esetén a Tanácsadó Testület eljárási díját (jelenleg 40.000 Ft + ÁFA), valamint a Regisztrátor közbenjárási szolgáltatás díját (jelenleg: lsd. ÁSZF.) egyösszegben megfizetem. A Regisztrátor közbenjárási díja a Tanácsadó Testület döntésétől függetlenül fizetendő és visszatérítésére igénylő nem jogosult
  • az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.
Kelt: Szeged, 2023. 12. 06.


..........................................
Cégszerű aláírás
Biztonsági kód: Biztonsági kód Valid HTML 4.01 Transitional

Érvényes CSS!

  Colors © Computer Kft. All Right Reserved.
2015